ورود اعضاءثبت نام

طرح جوایز

در کلوپ آپ، طرحهای متنوعی برای شما کاربران گرانقدر در نظر گرفته می شود. این طرح ها امکان افزایش امتیاز برای استفاده از خدمات کلوپ آپ و یا بهره مندی از جوایز ویژه را فراهم می کند.